Go to content Go to navigation

Obytná zóna

Informace k žádosti o zřízení obytné zóny v části ulice Hlubočepská (od zastávky MHD Hlubočepská po viadukt Buštěhradské dráhy).

Pokud máte zájem se na těchto aktivitách účastnit nebo na ně reagovat, spojte se se mnou – Ivan Havel, Pod Útesy 3.

Předběžný návrh

Návrh obytné zóny (pracovní verze)

Návrh úpravy křižovatky Hlubočepská - Slivenecká v rámci zřízení obytné zóny

Nový návrh úpravy křižovatky Hlubočepská – Slivenecká

Úvahy k možné úpravě křižovatky Hlubočepská-Slivenecká v další fázi realizace obytné zóny (tj. při realizaci stavebních úprav, až se pro ně zajistí financování) naleznete na samostatné stránce.

Historie aktivit (od nejnovějších)

TSK – oddělení dopravního značení – červen 2013

Opatření se dostalo na TSK, se kterou si teď pravidelně volám. Vyvstaly nějaké nejasnosti ohledně projektu a stávajícího dopravního značení; poslal jsem tedy vysvětlení situace a fotodokumentaci stávajícíh stavu a dohodli jsme se na mé účasti u místního šetření. Termín realizace nechci odhadovat, všechno je jaksi složitější, než jsem předpokládal.

Opatření obecné povahy – 22. května 2013

Konečně. Dne 22. 5. vydal na základě žádosti občanů odbor dopravy opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulici Hlubočepská a Pod Útesy. Dne 29. 5. bylo opatření zasláno na TSK.

Dotaz nastav řízení k stanovení DZ – 12. dubna 2013

Minulý pátek jsem mluvil s ing. Malíkovou a tehdy odhadovala, že už tento týden bude viset oznámení o změně dopravního značení na úřední desce. Když jsem zavolal dnes, dozvěděl jsem se, že si ještě před vyvěšením vyžádal dokumentaci k posouzení vedoucí odboru ing. Růžička, aby ještě posoudil umístění parkovacích míst. Drobné zpoždění, ale pokud by se vyvěsilo oznámení na úřední desku příští týden, pak by žádost na TSK k realizaci mohla odejít v cca půlce května. Samotná realizace by tak snad mohla být hotova do letních prázdnin.

Možné varianty zpomalovacích prahů

Při poslední návštěvě odboru jsme diskutovali o výběru zpomalovacího prahu, pro současnou “nestavební” fázi zavedení obytné zóny padají v úvahu dva druhy – segmentový a “asfaltová vlna”. Pokud by bylo pouze na mne, přiklonil bych se k segmentovému prahu (žluté plastové terče) – pro cyklisty, kočárky snádno zdolatelné – pokud se tedy trefí mezi terče – a i jako řidiči automobilu mi přijdou příjemnější na přejetí. Ještě je dost času vybírat, pravděpodobný termín realizace je až před letními prázdninami – napište mi prosím vaši preferenci.

Segmentový práh Asfaltový práh

Žádost o stanovení dopravního značení – 25. února 2013

Po dohodě odborem dopravy jsem podal žádost o stanovení svislého a vodorovného značení podle studie obytné zóny ve variantě bez stavebních úprav (předpokládaná první fáze změn). Za to, aby co nejdříve následovaly i stavební úpravy – příjemnější zvýšené prahy namísto zpomalovacích terčů, vyvýšený chodník okolo rohu u zastávky namísto “pouhých” namalovaných pruhů na vozovce a snad i kompletní rekonstrukce povrchů – budeme ještě muset dále bojovat.

Na základě připomínek z jednání s Ing. Malíkovou z odboru dopravy jsem upravil náš návrh (změna umístění značek, posunutí hranice zóny k mostu přes potok v ulici Pod Útesy) –
– oficiálně podaná verze je k prohlédnutí zde.

Parkování jsem ponechal v návrhu beze změny, byli jsme však upozorněni, že odbor dopravy má jiný názor, nechce oproti současnému stavu parkovací místa rozšiřovat a povolí zřízení parkovacích ploch pouze v rozsahu již minulý rok schváleném pro dopravní studii firmy JRD.

Zasedání dopravní komise – 30. ledna 2013

Byl jsem pozván prezentovat náš návrh na jednání komise dopravní, kam jsem dorazil i s Evou Velkovou. Představil jsem naší vizi i důvody – především nevhodnost současného uspořádání s nefunkčními chodníky, bezpečnost chodců, rizikový výstup ze zastávky, legalizaci parkování. Pan místostarosta Zapletal poznamenal, že tato regulace této části Hlubočepské se již projednávala – sdělil jsem, že nám jsou výsledky těchto jednání (mezi developery a městskou částí) známy, ale v naší části ulice tyto studie řeší pouze regulaci parkování, nikoliv bezpečnost, a proto jsme neměli důvod od našeho návrhu upouštět (naše iniciativa vznikla již na podzim 2011, tedy dříve než zmíněné studie). Reagoval jsem i na přetrvávající výhrady vedoucího odboru dopravy k možné hře dětí na komunikaci v rámci obytné zóny s ohledem na místo a intenzitu dopravy. Podle nás je hra dětí jen jeden z mnoha atributů obytné zóny, ne nutným k její existenci. Za sebe jsem prohlásil, že své děti hrát líný tenis na ulici posílat nebudu a nepředpokládám, že by se této možnosti využívalo v takové míře, aby to v budoucnosti působilo komplikace v dopravě.

Od jednání komise jsme se s Evou Velkovou a Mirkem Skřípkem již několikrát setkali s vedoucím odboru dopravy ing. Růžičkou; sice není stále nic jistého, ale šance na zřízení obytné zóny – alespoň formou svislého a vodorovného značení, bez stavebních úprav – vypadá nadějně!

Žádost byla podána 9. ledna 2013

Žádost spolupodepsalo více než 100 obyvatel Hlubočep. K přečtení je zde.

Setkání k návrhu na zřízení obytné zóny

Pokud s návrhem obytné zóny souhlasíte, přijďte jej v pondělí 17.12. v 19:00 podpořit svým podpisem do salónku Besední restaurace. Pokud o smyslu obytné zóny máte pochybnosti, přijďte také, rádi o tom s vámi budeme diskutovat.

Diskuze k obytné zóně v Besední restauraci

Ve čtvrtek 6.12. večer bychom chtěli se všemi sousedy prodiskutovat náš návrh obytné zóny. Sejdeme se ve 20:30 v salónku Besední restaurace.

Proč požadujeme vytvoření obytné zóny

Chodci v Hlubočepské

Nebezpečné nároží u zastávky MHD

Chodec vycházející od zastávky MHD

Auto vjíždějící do ulice Hlubočepská vs. chodci

Bude omezena automobilová doprava?

Výtah ze Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. § 39

Související odkazy