Go to content Go to navigation

Hlubočepská-Slivenecká

Z jednání s Ing. Růžičkou na odboru dopravy vyplynul nápad rozšířit ochranu chodců navrhnutou ve výkresové dokumentaci obytné zóny na rohu ulic Hlubočepská a Slivenecká.

Tato úprava křižovatky je projednávána v rámci druhou fázi realizace obytné zóny, v současnosti (březen 2013) řeší odbor dopravy pouze samotné zřízení zóny bez stavebních úprav (podle této dokumentace).

Původní návrh

Původně navrhovaná úprava v rámci zřízení obytné zóny (varianta střednědobá, tj. zahrnující stavební úpravy) počítala pouze s vybudováním kratšího úseku chodníku okolu rohu domu č.p. 62, po celé délce zúženého vjezdu do obytné zóny (stavebního prahu pro automobily).

Původní návrh úpravy křižovatky Hlubočepská - Slivenecká v rámci zřízení obytné zóny

Aktualizovaný návrh

Pokud by se stavební úpravy realizovaly, vidíme jako vhodné zahrnout k vybudování prahu a chodníku i stavební změnu zastávky MHD – její “přimknutí” k vozovce. Tím by se vyřešil problém s přijížděním autobusů k nástupní hraně zastávky (mladší na chodník možná doskočí, starší ale musí vystoupit na vozovku a pak až udělat krok na chodník; mimo to je velmi ztížené i vystupování s kočárky). Pro představu navrhovaného řešení přikládám pracovní náčrt (trochu nešťastně šrafovaná plocha v náčrtu nejsou pruhy, ale navrhovaný chodník), studie řešící křižovatku zatím žádná není.

Nový návrh úpravy křižovatky Hlubočepská - Slivenecká v rámci zřízení obytné zóny

Návrh odeslaný Odboru dopravy ÚMČ P5

Návrh stavební úpravy křižovatky Hlubočepská - Slivenecká a vjezdu do obytné obytné zóny